Декларация за поверителност

Нашият уебсайт адрес е: https://autobella.bg/

Политика за поверителност.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това, как “Аутобелла” ООД третира вашите лични данни като администратор, а също и за това, как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. 

Правила за поверителност.

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които “Аутобелла” ООД прилага, и с които може да се запознаете тук:

Да ви информираме какви данни използваме.

Да ви информираме защо ги използваме.

Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.

Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт.

Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да Ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.

Да посочваме трети лица/други компании, с които обменяме Вашите данни. 

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес, IP адрес.

Какви данни събираме ние от нашите потребители. 

“Аутобелла” ООД събира от потребителите си специфични данни, за да анализира поведението на потребителите си, както и за да им предостави по-релевантно съдържание, а именно следните категории лични данни от www.autobella.bg:

– потребителско име, имейл адрес, IP адрес, както и съдържание и коментари, публикувани от потребителите на уебсайта (същите съдържание и коментари са публични по своя характер); регион на местоположение, адрес; имейл адрес за получаване на имейл маркетинг, 

Данни, събирани за всички посетители на нашия уебсайт: IP адрес;

Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност;

Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен на уникалност;

Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност;

История на посетените страници, включително и вторична обработка, с цел установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание;

История на направените от Вас търсения в нашата страница;

Данни, събирани от прочитане на бисквитки. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни) бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко. Целите, за които използваме бисквитките са най-основно следене на поведението ви в следните направления:

Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;

Колко време отделяте в даден сайт;

Кога посещавате наши сайтове и сайтове на наши партньори, сервиращи наши java скриптове и др.

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни.

“Аутобелла” ООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да Ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

Защита на информацията.

Ние ограничаваме достъпа до информация за Вас от страна на служители, действащи под ръководството на “Аутобелла” ООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да Ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

Колко време съхраняваме информацията.

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Срокове за съхраняване на различните типове лични данни е според тяхната цел, а именно:

За целите на измерване на потребителското поведение в сайта – според периода на валидност на записването на съответната бисквитка;

За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година.

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

Права на субектите на данни според GDPR.

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и имате право на достъп до личните си данни и информация.

Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас са неточни, имате право да ни накарате да коригираме.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Контакти: Администратор: “Аутобелла” ООД, ЕИК 205172372, адрес: ж. к. „Бели брези“, ул. „Звъника“№ 4, ет. 5, България. Длъжностно лице по защита на данните/ Data Protection Officer: Веселина Лайкова.; email: vesselina.laykova@abv.bg

Моля да имате предвид, че запитвания за упражняване на права на субектите на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, изпратени по поща или куриер, изискват допълнително потвърждаване на самоличността чрез представяне на документ за самоличност на място от субекта на данни или чрез изращане на искането по имейл и подписано с електронен подпис на физическо лице.

Политиката е в сила от 16.05.2018 г.